Walne Zgromadzenie 2018

2018-04-23

Walne Zgromadzenie 2018

W dniu 21 kwietnia 2018 w gościnnych progach Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki odbyło sie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

Wybraliśmy:

Zarząd:

Marszałek - Piotr Biliński

Wicemarszałek - Antonina Żmijewska

Wicemarszałek - Teresa Brykczyńska

Skarbnik - Anna Lebet-Minakowska

Sekretarz - Witold Zielonka

Kolegium Senatu w składzie:

Kanclerz - Michał Kwilecki

Wicekanclerz - Andrzej Krzyżanowski

Wicekanclerz - Javier Sosnowski

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Bystram - Przewodniczący

Helena Łopińska

Katarzyna Narowska

Mariusz Rożnowski

Komisja Heroldii:

Andrzej Krzyżanowski - Przewodniczący

Andrzej Falewicz

Marek Minakowski

Stanisław Plewako

Hanna Wiśniewska