Rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej

2019-08-01

Rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddając hołd pomordowanym, wsród których było wielu naszych przodków, przypominamy tekst przysiegi źołnierzy Armii Krajowej:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.”

Rota przysięgi została w rozkazie nr 58/1942 Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego. Tekst przysięgi AK zatwierdził już wstyczniu 1942 roku Rząd RP na Uchodźstwie, zanim jeszcze wódz naczelny gen. Władysław Sikorski formalnie przemianował ZWZ na AK. Przysięgę odbierali bezpośredni przełożeni. 

Archiwum wiadomości