...i stał się Człowiekiem!

2020-12-26

...i stał się Człowiekiem!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Miłości i Pokoju w naszych rodzinach, a także siły i mocy, które nam daje wiara, w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego.

Narodził się Zbawiciel, który zbudował Kościół, "a bramy piekielne go nie przemogą"!

Gloria in excelsis Deo!!!

Zarząd Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego