2011-11-30

Konkurs na logo SPSW nierozstrzygnięty

Protokół z obrad Sądu Konkursowego

konkursu na logo

Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

odbytego w Konstancinie-Jeziornej dnia 19.11.2011r.

 

 

 

Sąd konkursowy w składzie:

przewodniczący: Michał Korsak

członkowie:         Andrzej Krzyżanowski

                            Piotr Szymon Łoś (nieobecny z powodu choroby)

                            Wojciech Sołtan

                            Wiesław Wilczkowiak

 

Stwierdził,że na konkurs na logo SPSW wpłynęło 13 prac konkursowych.

 

Sąd Konkursowy ocenił wszystkie nadesłane prace.

 

Sąd Konkursowy po wnikliwej analizie postanowił nie przyznać pierwszego miejsca, żadnej z nadesłanych prac.

 

Sąd Konkursowy wyróżnił pracę opatrzoną godłem "Igor XIII" za profesjonalne podejście do przedstawienia projektu. Pomimo rzetelnego i profesjonalnego zaprezentowania znak nie spełnia oczekiwań Sądu Konkursowego. Więc wyróżnienie to jest jedynie honorowe.

Mimo przyjęcia jako punkt wyjścia przy projektowaniu znaku, historycznych elementów to jednak efekt końcowy nie zdołał nas przekonać. Szczególnie potraktowanie graficzne nazwy SPSW mało czytelne i przywodzi na myśl raczej znak paragrafu lub węża Eskulapa.

 

Praca opatrzona godłem: "151187".

Opinia Sądu Konkursowego: praca wykonana profesjonalnie, korona królewska w swojej stylizacji nie przekonywująca. Trzy elementy projektowanego znaku występują oddzielnie, co uniemożliwia wykonanie znaczka do klapy. Brak jakiegokolwiek nawiązania do idei Sejmu Wielkiego.

 

Praca opatrzona godłem: "MP290183".

Opinia Sądu Konkursowego: najbardziej indywidualny projekt, przywołuje datę rzadko kojarzoną z Sejmem Wielkim (rok rozpoczęcia Sejmu), motyw drzewa genealogicznego, kształt dzisiejszej Polski oraz barwy flagi narodowej oraz forma plastyczna podobają się Sądowi, ale brak jest historycznych odniesień tych symboli. Praca w niewystarczającym stopniu odzwierciedla ideę Sejmu Wielkiego, w miniaturze znak absolutnie nieczytelny.

 

Praca opatrzona godłem: "BJasia".

Opinia Sądu Konkursowego: ciekawie graficznie zakomponowane litery tworzące znak, projekt nie wywołuje żadnych skojarzeń z ideą Sejmu Wielkiego.

 

Praca opatrzona godłem: "DF750530".

Opinia Sądu Konkursowego: choć interesująco została potraktowana głowa orła, to motyw ten jest już mocno wyeksploatowany. Brak odniesień do historycznej formy orła z okresu Sejmu Wielkiego.

 

Praca opatrzona godłem: "111088".

Praca opatrzona godłem: "203087".

Praca opatrzona godłem: "Lopek123".

Opinia Sądu Konkursowego: trzy ładnie przygotowane znaki, które łączy wspólny motyw splecionych drzew, który jak rozumiemy jest nawiązniem do drzewa genealogicznego, w wersji najmniejszej jako znaczek do klapy jest nieczytelny, brak nawiązania do idei Sejmu Wielkiego.

 

Praca opatrzona godłem: "BMagda".

Praca opatrzona godłem: "BJulia".

Praca opatrzona godłem: "BJurek".

Praca opatrzona godłem: "BJasiek".

Praca opatrzona godłem: "BJoanna".

Opinia Sądu Konkursowego: pięć prac, których wspólnym motywem jest przywołanie daty uchwalenia Konstytucji "3 V", zbyt powierzchowne potraktowanie tematu, Sąd Konkursowy zauważa,że Sejm Wielki to nie tylko Konstytucja 3 Maja.

 

Sąd Konkursowy uważa za stosowne zwrócić uwagę uczestników konkursu na trzy odnoszące się do wszystkich prac uwagi:

-        w wielu pracach konkursowych projektanci posługiwali się barwami narodowymi, Sąd Konkursowy zwraca uwagę, że ustanowienie barw narodowych miało miejsce kilkadziesiąt lat po zakończeniu Sejmu Wielkiego;

-        żaden z uczestników konkursu, którzy użyli w swojej pracy motywu korony królewskiej nie wykonał w ocenie Sądu Konkursowego trafnej syntezy graficznej jej formy;

-        prawa stanowione w trakcie Sejmu Czteroletniego zwanego Wielkim, w tym również Konstytucja 3 Maja były dziełem na wskroś nowoczesnym, na najwyższym światowym poziomie, tworzonym przez elity intelektualne Rzeczpospolitej Obojga Narodów – elity ówczesnego świata. W żadnej z nadesłanych prac Sąd Konkursowy nie znajduje odzwierciedlenia siły intelektu i potęgi ich idei.

 

Żadna z nadesłanych prac w wystarczającym stopniu nie spełniła łącznie wszystkich wymogów zawartych w Regulaminie Konkursu.

 

 

Protokół podpisali członkowie Sądu Konkursowego:

przewodniczący: Michał Korsak

członkowie:         Andrzej Krzyżanowski

                            Wojciech Sołtan

                            Wiesław Wilczkowiak

 

Poniżej możemy zobaczyć prace konkursowe.