Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo.

2021-07-11

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo.

Zarząd SPSW oraz Cezary Lusiński zapraszają 17 lipca 2021 r. o godz. 14:00 do Zamku Broniszów (Broniszów 63, woj. lubuskie) na interdyscyplinarną debatę historyczną.

Uczestnicy panelu będą dyskutować z różnych punktów widzenia - politologicznego, historycznego, prawa konstytucyjnego i edukacyjnego.

Temat przewodni: Sejm Wielki i okolicznościach uchwalenia Ustawy Rządowej 3 maja 1791 roku.

Paneliści będą także dyskutować o dziedzictwie i wartościach edukacyjnych dla współczesnych, wypływających z działań Sejmu i Konstytucji 3 Maja.

 I część debaty - dyskusja panelistów

II część debaty - dyskusja publiczności z członkami panelu.

Wszyscy paneliści reprezentują Uniwersytet Zielonogórski:
prof. Małgorzata Konopnicka - Instytut Historii;
prof. Andrzej Bisztyga - Dyr. Instytutu Nauk Prawnych;
prof. Bogumiła Burda - Instytut Historii;
prof. Jarosław Macała - Instytut Nauk Politycznych.

moderator - red. Piotr Szymon Łoś.
organizator - Michał Kwilecki - Kanclerz SPSW

Dzięki uprzejmości Jego Ekscelencji Eduardasa Borisovasa , Ambasadora Litwy, debacie będzie towarzyszyła wystawa przygotowana przez Ambasadę Litwy z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i  zaręczenia Obojga Narodów.