2012-12-22

Życzenia

Narodziny Pana

 

 
Życzymy wszystkim naszym członkom i sympatykom SPSW by dobry Bóg chronił nas ode złego, a Nowy Rok 2013 przyniósł nam i naszemu Krajowi pomyślność i powodzenie.
Zarząd
SPSW
Marszałek Andrzej Krzyżanowski
Wicemarszałek Mariusz Nowina-Rożnowski
Wicemarszłaek Krzysztof Bystram
Skarbnik Beata Kazimierska-Korsak
Sekretarz Witold Zielonka