DEBATA POLSKO-LITEWSKA. ZARĘCZENIE OBOJGA NARODÓW.

2013-10-07

DEBATA POLSKO-LITEWSKA. ZARĘCZENIE OBOJGA NARODÓW.

     Niezawodna:-) Wikipedia podaje, że Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów (tj. polskiego i litewskiego) to szczegółowe przepisy wykonawcze do Konstytucji 3 maja, uchwalone przez Sejm Czteroletni 20 października 1791. Były one wyjaśnieniem niesformułowanych w Konstytucji 3 maja przepisów, dotyczących stanu unii polsko-litewskiej.

     Zaręczenie odwoływało się do bezpodziałowego związku Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nazywanego odtąd Rzeczypospolitą Polską. Powoływało wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem. Komisja Wojskowa Obojga Narodów i Komisja Skarbowa Obojga Narodów miały się składać z równej liczby przedstawicieli Korony i Litwy.

     Zaręczenie weszło w skład pacta conventa i zobowiązywało Stanisława Augusta, i każdego następnego monarchę Rzeczypospolitej.

     Ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego, w tym Zaręczenie Wzajemne, kładło kres istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim tworząc państwo unitarne Rzeczpospolitą Polską.

 ***

     Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, idąc za udanym „ciosem” konferencji w Zamościu (patrz sprawozdanie poniżej) zaprasza na Debatę polsko-litewską:

 

 Polsko - Litewska Debata Historyczna 

„Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów”

 

Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie

Data: sobota, 26go października 2013

Godzina: 12.00

Organizatorzy:

 - Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego,

 - Zamek Królewski w Warszawie,

 - Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie;

 

Patroni:

 - Muzeum Historii Polski,

 - Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia;

 Wystawa dokumentów - pokaz multimedialny:

 - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

 Uczestnicy:

 - prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (Wielka Brytania) – prowadzący i referat wstępny,

 - prof. Alfredas Bumblauskas (Litwa),

 - prof. Zofia Zielińska (Polska),

 - prof. Andrzej Zakrzewski (Polska),

 - dr Liudas Glemza (Litwa).

 Przebieg:

 - prof. Richard Butterwick-Pawlikowski – referat wstępny,

 - dr Liudas Glemza – litewska interpretacja Zaręczenia,

 - prof. Zofia Zielińska – polska interpretacja Zaręczenia.

 Przerwa

 Debata:

 - prowadzenie, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, Szkoła Nauk Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego

 Panel:

 - prof. Alfredas Bumblauskas, Instytut Historii Uniwersytetu w Wilnie,

 - prof. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

 - dr Liudas Glemza, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,

 - prof. Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 Dyskusja:

Dyskusja o stanie badań nad wspólną historią, odmiennymi interpretacjami oraz relacjami polsko-litewskimi obecnie na tle relacji w przeszłości.

Prowadzenie i moderowanie dyskusji, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski

Dyskutanci:

- prof. Alvydas Nikżentaitis, prezes Litewsko-Polskiego Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia,

- dr Kazimierz Wóycicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

      Poza debatą wewnątrz panelową przewidziana jest debata publiczności z uczestnikami panelu.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 źródło fot. wikipedia/commons