2014-03-10

Zapraszamy naszych członków na Walne Zgromadzenie

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie SPSW sprawozdawczo-wyborcze
na sobotę 15 marca 2014 roku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Spotkamy się dzięki gościnności IPN-u w sali Centrum Edukacyjnego IPN
przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Poniżej sprawozdanie Marszałk SPSW za 2013 rok.