O OKRESIE STANISŁAWOWSKIM

2014-10-01

O OKRESIE STANISŁAWOWSKIM

 

„Czas upadku czas postępu - okres stanisławowski 1764–1795”

     Dnia 28 października 2014 roku w Królewskim Mieście Krakowie odbędzie się Konferencja promująca publikację poświęconą czasom panowania ostatniego króla Polski.

     Miejsce Konferencji – Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa – Plac Wszystkich Świętych 3-4, uroczyste rozpoczęcie godz. 11.00.

     Na Konferencję została zaproszona Pani prof. Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Wprowadzenie – Pan Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.

     Wśród prelegentów znajdą się m.in.: prof. Andrzej Nowak, prof. Mieczysław Rokosz, prof. Krzysztof Stopka, dr hab. Jarosław Stolicki, dr hab. Łukasz Sroka. Promowana książka nosi tytuł: „Czas upadku czas postępu - okres stanisławowski 1764–1795”, zawarto w niej następujące artykuły:

 • Stanisław August Poniatowski – król klęski czy król nadziei?
 • Konfederacja barska – dylematy konfederatów – dylematy króla
 • Tyniecki epizod konfederacji barskiej
 • Krzyż na mogile – jako pomnik ważnego epizodu Konfederacji Barskiej w Krakowie
 • Jak konfederaci Wawelu bronili?
 • Pieśni konfederacji barskiej
 • Działalność i dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej
 • Reforma kołłątajowska Uniwersytetu Krakowskiego
 • Stanisław Konarski (1700–1773)
 • Król Poniatowski w Krakowie
 • Dzieło Sejmu Wielkiego
 • Dylematy Targowicy
 • Kraków w dobie stanisławowskiej
 • Insurekcja kościuszkowska
 • Związki Tadeusza Kościuszki z Krakowem
 • Zwycięstwo racławickie
 • Osiemnaście pokoleń – między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Konstytucją 3 maja 1791
 • Polski ceremoniał koronacyjny na tle koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Kalendarium dziejów Rzeczpospolitej (i Krakowa) 1764–1795
 • Bibliografia historyczna doby stanisławowskiej

     Szczególnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł Pana Andrzeja Krzyżanowskiego - Marszałka SPSW, zatytułowany: „Osiemnaście pokoleń – między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Konstytucją 3 maja 1791”.

     Współorganizatorem krakowskiej Konferencji jest stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”:

http://www.mec.edu.pl/

     Serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa

                                                 Michał Daszczyszak, Prezes Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”.