ŚP. Andrzej Ciechanowiecki

2015-11-07

ŚP. Andrzej Ciechanowiecki

W Dzień Zaduszny,  2 listopada b.r. w Londynie zmarł członek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i nasz Dobroczyńca, wspierający SPSW swoją wolą i wielką pozycją w świecie: Mecenasa, historyka sztuki, doktora honoris causa najważniejszych polskich uniwersytetów (UJ, UW i zagranicznych), kawalera Orderu Orła Białego i Gloria Artis oraz Francuskiej Legii Honorowej (oraz dziesiątków innych odznaczeń), tytularnego profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, członka Rady Powierniczej Zamku Warszawskiego i PAU oraz dziesiątków innych gremiów, stowarzyszeń i fundacji.
Zmarły był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 i Powstania Warszawskiego 1944, więźniem stalinowskim 1950-56, magistrem historii sztuki UJ, Akademii Handlowej w Krakowie i doktorem filozofii w Tybindze (Niemcy), a zarazem polskim szlachcicem herbu Dąbrowa i hrabią z tytułem nadanym przez dwór włoski.
Postać znakomita i wielowymiarowa, wielki Polak i Europejczyk, znany i szanowany przez największych w całej Europie, mający nieprzebrane zasługi dla Polski i polskiej kultury, a nie zapominający o swoim pochodzeniu z dawnych polskich Kresów, gdzie znajdowaly sie do rewolucji październikowej Jego rodzinne majątki, obecnie teren Białorusi. 
Zmarł w wieku 91 lat Człowiek, którego zasług i udziału nie sposób pominąć, jeśli się ocenia zarówno wiek XX jak naszą współczesność europejską. Cześć Jego pamięci! 

Władze SPSW