Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

2015-12-01

Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie


Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego,

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze

między 3 a 6 grudnia zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.

„ Wokół układu kiejdańskiego 1655 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu”.

 

Partnerzy konferencji

Instytut Historii Litwy w Wilnie

Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie

 

 

Komitet Honorowy

JE Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Witold Waszczykowski

JE Ambasador Republiki Litwy w Rzeczypospolitej Polskiej Šarūnas Adomavičius

JE Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litwy Jarosław Czubiński

JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

 Przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze o. Marian Waligóra


Program:

3 grudnia

   miejsce obrad: Kaplica Różańcowa w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze

    godz. 10.00 – otwarcie konferencji

  I sesja: Układ kiejdański – geneza i okoliczności polityczne

 • Marite Jakovleva (Ryga), Wysiłki dyplomatyczne Księstwa Kurlandii w pogodzeniu Szwecji i Rzeczypospolitej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XVII wieku
 • Andrzej Zakrzewski (Warszawa), Postawy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec moskiewskiego okupanta
 • Andrzej Rachuba (Warszawa), Szlachta litewska wobec układu kiejdańskiego
 • Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Projekty wojskowego współdziałania brandenbursko-litewskiego przeciw Szwedom w drugiej połowie 1655 roku

   dyskusja

   godz. 13.00–15.00 – przerwa

 • Andrzej Kamieński (Poznań), Polityka elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma wobec Rzeczypospolitej w pierwszych latach drugiej wojny północnej– od Królewca do Welawy
 • Karin Friedrich (Aberdeen), Bogusław Radziwiłł, układ kiejdański i Brandenburgia
 • Wiktor Brechunenko (Kijów), Wokół legitymacji Hetmanatu – układ kiejdański a strategia Bohdana Chmielnickiego
 • Piotr Kroll (Warszawa), Stosunki polsko-kozackie od układu kiejdańskiego do porozumienia w Niemieży
 • Mariusz Sawicki (Opole), Drugie „Kiejdany”? Manifest Sapiehów z 6 marca 1702 roku

   dyskusja

4 grudnia

miejsce obrad: Kaplica Różańcowa w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze

    godz. 10.00

 

  II sesja: Akt kiejdański i międzynarodowe reperkusje

 • Henryk Lulewicz (Warszawa), Dokumenty układu kiejdańskiego – sygnatariusze, autografy, wnioski edytorskie
 • Elmantas Meilus (Wilno), Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Moskiewskie a układ kiejdański
 • Hieronim Grala (Warszawa), Państwo Moskiewskie wobec umowy kiejdańskiej
 • Petr Prudovsky (Moskwa), Relacje dyplomatyczne Rosji z Brandenburgią-Prusami w okresie drugiej wojny północnej

   dyskusja

   godz. 13.00–15.00 – przerwa

 • Andriej Kotljarchuk (Sztokholm), Unia Kiejdańska z 1655 roku: plany szwedzkie, podstawa prawna i problem z wdrożeniem
 • Gábor Kármán (Budapeszt), Kontakty książąt Radziwiłłów z księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym
 • Natalia Królikowska (Warszawa), Kozacy w polityce Chanatu Krymskiego w latach 1655–1660
 • Daniel Richies (Chicago), International Protestant activism and the early stages of the Second Northern War

   dyskusja

   godz. 19.00 koncert w Bazylice Jasnogórskiej

 

 

5 grudnia

miejsce obrad: Kaplica Maryjna w Domu Pielgrzyma, ul. Stefana Wyszyńskiego 1/31

   godz. 10.00

 

   III sesja: Opinie współczesnych i historiografia

 • Anna Kalinowska (Warszawa), Wojna polsko-szwedzka w angielskich źródłach prasowych
 • Rūstis Kamuntavičius (Kowno), Połowa XVII wieku jako cezura w interpretacjach stanu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego we francuskich i włoskich tekstach
 • Paul Srodecki (Giessen-Ostrawa), Wojna polsko-szwedzka 1655–1660 we współczes­nych relacjach niemieckojęzycznych
 • Adam Stankevič (Wilno), Potop szwedzki w świetle litewskich ksiąg sądowych
 • Przemysław Gawron (Warszawa), Wielkie Księstwo Litewskie w oczach szlachty koronnej 1654–1655

   dyskusja

   godz. 13.00–15.00 – przerwa

 • Filip Wolański (Wrocław), Echa zdrady kiejdańskiej w staropolskim piśmiennictwie religijnym a proces kształtowania sarmackiego obrazu innowierców w XVII i XVIII wieku
 • Marceli Antoniewicz (Częstochowa), Postać dziejowa o. Augustyna Kordeckiego w projekcjach historiograficznych
 • Gintautas Sliesoriūnas (Wilno), Historiografia litewska o układzie kiejdańskim
 • Bogusław Dybaś (Wiedeń), Między zdradą a polityczną wizją – Janusz Radziwiłł w polskiej historiografii i pamięci

   dyskusja i podsumowanie obrad

 

 

6 grudnia

miejsce obrad: Kaplica Maryjna w Domu Pielgrzyma, ul. Stefana Wyszyńskiego 1/31

    godz. 10.00

 

   dyskusja panelowa

   Definicja zdrady w rozumieniu i realiach XVII wieku na tle europejskim

 • Jarosław Fedoruk (Kijów)
 • Władysław Jacenko (Charków)
 • Wojciech Kriegseisen (Warszawa)
 • Andrzej Rachuba (Warszawa)
 • Henryk Wisner (Warszawa)
 • Andrzej Zakrzewski (Warszawa)
 • prowadzenie: Hieronim Grala (Warszawa)