2011-01-15

VI Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego odbyło się 15 stycznia 2011.

W gościnnych progach Centrum Edukacji IPN przy ulicy Marszałkowskiej 25/27 odbyło się Walne Zgromadzenie  sprawozdawczo-wyborcze. Spotkanie otworzył marszałek senior Jerzy Gieysztor. Obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bystram. Nastapiła zmiana  we władzach stowarzyszenia. Nowym Marszałkiem został wybrany Andrzej Krzyżanowski

Poniżej protokół z tego Zgromadzenia: