2023-05-28

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

3 czerwca 2023 r. godz. 11:00

Senatorowie spotykają się o godzinie 10:00.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa; Warszawa, ul. Marszałkowska 7 (wejście od

ul. Emila Zoli).

Program Walnego Zgromadzenia:

1.    Otwarcie walnego Zgromadzenia przez Marszałka Seniora.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Wybór protokolantów.

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.    Zatwierdzenie porządku obrad.

6.    Zatwierdzenie sprawozdania z WZ w 2022.

7.    Sprawozdanie marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2022 r.

8.    Sprawozdanie Finansowe za 2022 r.

9.    Sprawozdanie Kanclerza Senatu za 2022 r.

10.  Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Heroldii za 2022 r.

11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

12.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

13.  Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2022 r.       

14.  Głosowanie w sprawie sprawozdania Marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2022 r.        

15.  Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w 2022 r.         

16.  Głosowanie za udzieleniem absolutorium zarządowi:

  • Piotr Biliński – Marszałek
  • Helena Łopińska – Wicemarszałek
  • Andrzej Falewicz – Wicemarszałek
  • Witold Zielonka – Sekretarz
  • Jolanta Bąkowska-Gieysztor – Skarbnik

17. Dyskusja nad zorganizowaniem obchodów 235 rocznicy Konstytucji 3 maja w 2026 roku.          

18.  Wolne wnioski

19.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Marszałka Juniora.

Zpraszamy wszystkich członków do udziału w zebraniu i zachęcamy do aktywnego włączenia się w nasze działania.

Do zobaczenia!

Zarząd SPSW

 

2023-06-07

17. Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim

W dniach 9-10 czerwca 2023 zapraszamy na kolejną edycję „Pomorskich...
2023-05-28

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

3 czerwca 2023 r. godz. 11:00 Senatorowie spotykają się o godzinie...
2023-05-02

Wiwat Maj! Trzeci Maj!

Zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół SPSW do wspólnego świętowania w...
2023-04-09

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Abyśmy rzeczywiście uwierzyli w prawdę o Zmartwychwstaniu, a radosne Alleluja!...
2023-04-06

Wielkanocne śniadanie SPSW i ZSzP

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków SPSW na nasze tradycyjne śniadanie...