Bibliografia Sejmu Wielkiego

Jednym z naszych "ciągłych" działań jest gromadzenie informacji o wszelkich pracach naukowych, popularno-naukowych i popularnych, dotyczących historii doby Sejmu Wielkiego. Jeżeli znajdą Państwo coś nowego (lub pozycje, których tu zabrakło), bardzo prosimy o kontakt z nami, a my sprawę przekażemy p. Michałowi Kwileckiemu, wicekanclerzowi Senatu SPSW, który kieruje tym projektem.  - Askenazy Szymon: Przymierze polsko-pruskie (1790), Warszawa, Lwów 1918. 
 - Augustyniak Urszula: Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2007.
 - Bardach Juliusz: Dzieje Sejmu Polskiego, 2000. 
 - Bardach Juliusz: O Rzeczpospolitej Obojga Narodow - dzieje związku Polski z Litwą do schylku XVIIIw., Warszawa 1998. 
 - Bardach Juliusz: "Historia Państwa i Prawa Polski", 
 - Bartoszewicz K. Konstytucja 3go Maja Warszawa 1989. 
 - Bauer Krzysztof: "Uchwalenie i obrona Konstytucji 3go Maja", w-wa 1991. 
 - Błaszczyk G.: Dzieje stosunków Polsko-Litewskich od czasów najdawniejszych do wspołczesności. T I-II, Poznań, 1998-2007. 
 - Bogucka Maria: Historia Polski do 1864, Ossolineum, 1999. 
 - Borucki Marek: "Sejm i sejmiki szlacheckie", 
 - Borucki Marek: "W kręgu Stanisława Augusta", 
 - Bucholc Katarzyna: "Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794", Poznań 2007. 
 - Butterwick Richard:Stanisław August a kultura angielska, IBL Warszawa 2000. 
 - Butterwick Richard: Jak nie doszło do schizmy. Rzeczpospolita a Stolica apostolska w Czasie Sejmu

 -Czteroletniegow: Kwartalnik historyczny, rocznik CXVI, Nr.3 IH PAN, Wyd. Nauk. Semper, W-wa 2009 
 - Cache Benedikt de: Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austryjackiego w Warszawie. Raporty B. - Cachego do Kanclerza Wielkiego Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792), Warszawa 1988. 
 - Cat-Mackiewicz Stanisław: Stanisław August, Inst. Wyd. PAX, Warszawa 1978. 
 - Cegielski T., Kadziela Ł.: Rozbiory polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990. 
 - Czaja A.: "Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w.", W-wa 1992, 
 - Czaja A.: "Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786-1789", W-wa 1988, 
 - Drozdowski Marek Marian: Podstawy finansowe działalnosci państwowej w Polsce 1764-1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczpospolitej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1975. 
 - Figiel Grzegorz: "Dyplomatyczne stosunki polsko-angielskie w epoce stanisławowskiej", Toruń 2008. 
prac. zesp. - "Królowie elekcyjni", Kraków 2006.
 - Fiszerowa Wirydianna: Dzieje moje własne i osób postronnych, Londyn 1975. 
 - Gierowski J.A.: "Historia Polski 1764-1864", w-wa 1987, 
 - Grodziski Stanisław: Wielka Historia Polski - Polska w czasach przełomu 1764-1815, Tom 3. Oficyna Wydawnicza i Świat Książki, Warszawa 2003. 
 - Grześkowiak-Krwawicz Anna (opr.): Za czy przeciw Ustawie Rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3go Maja, Warszawa 1992. 
 - Grześkowiak-Krwawicz Anna (red.): Konstytucja 3go Maja. Prawo-Polityka-Symbol.Materiały z sesji PTH, Zamek Królewski, Warszawa 1991. 
 - Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000. 
 - Grześkowiak-Krwawicz Anna: Sensacja - informacja - komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 r.. w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI, Nr.3. IH PAN, Wyd. Nauk. Semper, w-wa 2009 
 - Jakowlenko N.: "Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych dokońca XVII w.", Lublin 2000. 
 - Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Oboga Narodów, Cz.III: Dzieje Agonii.Warszawa 1972. 
 - Jasupowić Monika: Działalność Adama Kazimierza Czartoryskiego na początku Sejmu wielkiego. w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI, Nr.3. IH PAN, W-wa 2009. 
 - Kalinka Walerian : Sejm Czteroletni T.1i2, Wyd. Volumen, Warszawa 1991. 
 - Kallas Marian: "Historia ustroju Polski", W-wa 2007, 
 - Kamieniecki Witold: Litwa a Konstytucja 3go Maja, Warszawa 1917. 
 - Kamiński A.S.: "Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795", Lublin 2000, 
 - Kiaupa, Kiaupiene, Kumcevicius: Historia Litwy do 1795r. Wyd. Nauk.PWN Warszawa 2007. 
 - Kitowicz Jędrzej: "Pamietniki,czyli historia do panowania Augusta III i Stanisława Poniatowskiego z ''manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego ". T I-III.PIW, W-wa 1971. 
 - Kocój Henryk (red.): Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego (zbiór referatów).Katowice 1988. 
 - Kocój Henryk (opr.): Luchesini Girolamo - Listy do Fryderyka Wilhelma II.Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty. Warszawa 1988. 
 - Kocój Henryk: Polska a Saksonia w czasie Sejmu Czteroletniego, Kraków 1967. 
 - Kocój Henryk: Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1987. 
 - Korzon Tadeusz: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), T.I-IV, Kraków 1897-1898. 
 - Kosmowski Stanisław: "Pamiętniki ... z końca XVIII w.". Poznań 1845. 
 - Kostkiewiczowa Teresa (red.): Rok Monarchii Konstytucyjnej, Warszawa 1972. 
 - Kowecki Jerzy (red.): Sejm Czteroletni i jego tradycje PWN, Warszawa 1991. 
 - Krakowski B.: Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Warszawa 2004 
 - Koźmian Kajetan: "Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815 ". T. I-III, Ossolineum, 1972. 
 - Laszewski R. Sejm Polski w latach 1764-1793Warszawa 1973. 
 - Leśnodorski Bolesław: Dzieło Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1973. 
 - Libera Zdzisław: Od Sejmu Czteroletniego do Napoleona, Warszawa 2004. 
 - Lileyko Jerzy: Sejm Polski Tradycja-Ikonografia-Sztuka. Wyd. Sejmowe Warszawa 2003. 
 - Lityński A.: "Sejmiki ziemskie 1764-1793", Katowice 1988, 
 - Lord R.H. Drugi Rozbiór Polski. 
 - Łepkowski Tadeusz: Polska-narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967. 
 - Łojek Jerzy: Geneza i obalenie Konstytucji 3go Maja.Wyd. Lubelskie, Lublin 1991. 
 - Łojek Jerzy: Konstytucja 3go Maja Wyd. Lubelskie, Lublin 1989. 
 - Łojek Jerzy: "Ku naprawie Rzeczypospolitej", W-wa 1988, 
 - Markiewicz M., Skowronek R. (red.): Faworyci i opozycjonisci. Król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVIIIw. Krakow 2006. 
 - Markiewicz Mariusz: Historia Polski 1492-1795, Wyd. Literackie Kraków 2007 
 - Michalski Jerzy (red.) Historia Sejmu Polskiego T.I – Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. PWN, Warszawa 1984. 
 - Mrozowska K.: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794, Krakow 1973. 
 - Ochmanski J.: Historia Litwy, Ossolineum 1982. 
 - Pasztor Maria: Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792, Warszawa 1992 
 - Pauszer-Klonowska Gabriela: Piękny Potocki. (o Ignacym Potockim). Czytelnik 1984. 
 - Pietruski Oswald: Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na Najjaśniejszych Królów Polskich - Jana Kazimierza 1648, Jana III 1674, Augusta III 1697, Stanisława Augusta 1764, Lwów 1895. 
 - Ptak Marian: Sprawa Księstwa Siewierskiego w obradach Sejmu Wielkiego, Wrocławski Przegląd Demokratyczny Nr. 5, Wrocław, Maj 1987. 
 - Rosner Anna, Wąsowicz Marek: Sejm Polski 1493-1993, Warszawa 1995. 
 - Rosset F. Triaire D.: Jan Potocki.Biografia, Warszawa 2006. 
 - Rostworowski Emanuel: Historia Powszechna XVIII Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2008 
 - Rostworowski Emanuel: Legendy i fakty XVIIIw., Warszawa 1963. 
 - Rostworowski Emanuel: Ostatni Król Rzeczypospolitej.Geneza i upadek Konstytucji 3go Maja, Warszawa 1966. 
 - Ruszczyc Marek: "Dzieje rodu i fortuny Branickich",W-wa 1991. 
 - Rymszyna M.: "Gabinet Stanisława Augusta", W-wa 1962, 
 - Sakowicz H.: "Historia Białorusi do końca XVIII w.", Lublin 2002, 
 - Samsonowicz Henryk: Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1977, 
 Serczyk Władysław A.: Katarzyna II, Ossolineum 1989, 
 - Serczyk Władysław A.: "Historia Ukrainy", Wrocław 1979, 
 - Serejski Henryk M.: " Europa a rozbiory Polski", W-wa 2009. 
 - Sievers J.J.: Jak doprowadzilem do drugiego rozbioru Polski, Warszawa 1992. 
 - Smoleński Władyslaw: Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1896. 
 - Stanek W.: "Konfederacje Generalne Koronne w XVIII w.", Toruń 1991, 
 - Starzyński S.: Konstytucja 3go Maja na tle współczesnego ustroju innych państw europejskich, Lwow 1892. 
 - Stroynowski Hieronim: Mowa o Konstytucji Rządu 3 Maja 1791 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009. 
 - Sulima-Kamiński A: Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795. Obywatele i ich Państwo, Społeczeństwo i Kultura, Lublin 2000. 
 - Szafrański Wojciech: Kodeks Stanisława Augusta. Wyd. Poznańskie, Poznań 2007. 
 - Szujski Józef: "Historyi Polskiej treściwie opowiedziane ksiąg dwanaście". Poznań 2005. 
 - Szyndler Bartłomiej: "Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", W-wa 1978. 
 - Szyndler Bartłomiej: Czy Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja? ( Na tropie mitów narodowych ). Wydawnictwo DiG, W-wa 2010. 
 - Topolski Jerzy : "Polska w czasach nowożytnych. Od europejskiej potęgi do utraty niepodległości", Poznań, 1994, 
 - Tracki Krzysztof: Ostatni Kanclerz Litewski - Joachim Litawor Chreptowicz 1788-1792, Wilno 2007. 
 - Ugniewski Piotr: Między absolutyzmem a jakobinizmem, Wyd. DiG, Warszawa 1998. 
 - Wandycz Piotr: "Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", Kraków 1995, 
 - Wiszowaty Marcin M.: "Nobilitacje w Konstytucji 3go Maja - od Rzeczypospolitej szlachecko-mieszczańskiej do polskiego społeczeństwa obywatelskiego". Gdańsk 2000 w: Studia Prawnicze, T.VII. 
 - Wojcik Z. (red.): Historia Dyplomacji Polskiej T.II - Dyplomacja Polska w latach 1764-1795, Warszawa 1982. 
 - Woliński, Michalski, Rostworowski (Opr.): Materiały do dziejów Sejmu Wielkiego T. I-V Wrocław 1955-1964 T. VI Wrocław 1969. 
 - Wrede Marek: Sejm i dawna Rzeczpospolita Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005. 
 - Zahorski Andrzej: Spór o Stanisława Augusta, PIW, Warszawa 1990. 
 - Zahorski Andrzej: Stanisław August polityk, Warszawa 1966. 
 - Zamoyski Adam: Ostatni Król Polski, Warszawa 1992. 
 - Zielińska Zofia: Studia z dziejów polsko-rosyjskich w XVIII w., 
 - Zienkowska Krystyna: Jacek Jezierski - Kasztelan Łukowski 1772-1805, Warszawa 1969. 
 - Zienkowska Krystyna: Stanisław August Poniatowski, Ossolineum 2004. 
  - Rok nadziei, rok klęski - 1791-1792: korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z posłem polskim w Petersburgu, Augustynem Deboli, Warszawa 1964. 
- Rzeczpospolita XVI-XVIIIw.Państwo czy wspólnota? (Zbiór Studiów) Wyd. Nauk. U.M.K., Toruń 2007.
- Wiek XVIII. Polska i Swiat, Warszawa 1974.
- pod. red. Dybosia, Hanczewskiego i Kempy: "Rzeczpospolita w XVI-XVIII w. - Państwo czy Wspólnota ?", Toruń 2007.
 - prac. zbior.:Rachuba, Kiaupiene, Kiaup: "Historia Litwy".Dwugłos polsko-litewski.W-wa 2009. 
 - pod red. Bardacha J. i Sudnika W,: "Społeczeństwo obywatelskie ijego reprezentacja 1493-1993", W-wa 1995, 
 - pod red. Markiewicza M. i Link-Lenczowskiego A. : "Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje", Kraków 1999.