Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

W dniach 3-6 grudnia 2015 roku Michał Kwilecki w imieniu SPSW zorganizował Konferencję naukową pod nazwą „ Wokół układu kiejdańskiego 1655 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu”. Współorganizatorami Konferencji byli:
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze
Partnerami konferencji byli:
Instytut Historii… czytaj więcej

Wizyta w Wilnie

Wizyta w Wilnie

Zwiedzanie Wilna odbyło się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie. Tu Stanisław Czartoryski, Andrzej Krzyżanowski i Michał Czetwertyński na tle Ostrej Bramy.
 
Zobacz notatkę na ten temat >> czytaj więcej

Kolacja z marszałkiem Jursenasem i wicemarszałkiem Kubiliusem

Kolacja z marszałkiem Jursenasem i wicemarszałkiem Kubiliusem

Kolacja odbyła się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie, w której uczestniczyli członkowie SPSW - Zofia Piłsudska- Halpern, Mikołaj Radziwiłł, kanclerz SPSW Stanisław Czartoryski, marszałek SPSW Marek Minakowski, wicemarszałek Krzysztof Bystram z żoną, wicemarszałek Andrzej Iwicki, sekretarz Stanisław Plewako, amb. Michał Czetwertyński, Wojciech Sołtan, skarbnik SPSW Andrzej Krzyżanowski.
 
Zobacz notatkę na ten temat >> czytaj więcej

Konferencja 20 X 2008 w Sejmie Litewskim

Konferencja 20 X 2008 w Sejmie Litewskim

Konferencja odbyła się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie, w której uczestniczyli również członkowie SPSW.
 
Zobacz notatkę na ten temat >> czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zdjęcia z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Więcej można przeczytać tutaj czytaj więcej

3 maja 2016

W tym roku Marszałek Andrzej Krzyżanowski startował XXVI bieg Konstytucji 3 maja i wręczał faksymile Konstytucji 3 Maja biegaczce, która zajeła pierwsze miejsce.
W Ogrodzie Saskim było stanowisko SPSW, którym zarządzała Chorążyna Mazowiecka Helena Łopińska. Wspomagana przez członków SPSW. czytaj więcej