Walne Zgromadzenie w Krakowie

2013-03-24

Walne Zgromadzenie w Krakowie

W dniu 16 marca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie SPSW.

 

Wiele osób przyjechało dzień wcześniej. Mogliśmy wspólnie spędzić wieczór.

 Idziemy na kolację

Idziemy na kolację. Od lewej: Helena Łopińska, Krzysztof Cichowski, Katarzyna Narowska i Beata Kazimierska-Korsak

 

Najpierw zjedliśmy kolację w restauracji „Kawaleria” a potem poszliśmy do pubu „House of Beer”, który oferuje szeroki wybór piw lanych jak i butelkowych z małych i średnich polskich browarów, a także wiele marek belgijskich, czeskich, litewskich, ukraińskich i niemieckich.

 PUB

Od lewej: Jerzy Długoński, Krzysztof Cichowski, Beata Kazimierska-Korsak, Piotr Ossowski, Halina Pagowska, Tadeusz Iwiński

 pub 1

Od lewej: Piotr Ossowski, Halina Pagowska, Tadeusz Iwiński, Jolanta Otffinowska-Modrzewska, Michał Korsak

 

 pub 2

Od lewej: Katarzyna Narowska, Helena Łopińska, Jerzy Długoński, Beata Kazimierska-Korsak i Krzysztof Cichowski

W sobotę przed obradami liczna grupa wybrała się na zwiedzanie Collegium Maius

 CM

Dziedziniec Collegium Maius

 

 CM 1

Od lewej: Helena Łopińska, Piotr Ossowski, Jerzy Długoński, Krzysztof Cichowski, Piotr Łoś (kuca), Michał Korsak, Witold Zielonka, , Beata Kazimierska-Korsak

 CM 2

Schody z pałacu Potockich w Krzeszowicach w Sali „Stuba Communis”

 

 CM 3

Rozmarzony Piotr Łoś ogląda nagrody Andrzeja Wajdy.

O 12:00 spotkaliśmy się w Sali numer XXX w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewodniczył obradom Mariusz Nowina Rożnowski.

 CN

Prezydium obrad

 CN 1

Przemawia Marszałek Andrzej Krzyżanowski

 BKK

Przemawia Skarbnik  Beata Kazimierska Korsak

 PB

Przemawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Biliński

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wysłuchano sprawozdań z działalności stowarzyszenia oraz przeprowadzono stosowne głosowania.

W związku z rezygnacją p. Mikołaja Radziwiłła z działalności w Komisji Heroldii dokooptowano p. Tadeusz Bystrama jako członka Komisji Heroldii.

 CN@

Od lewej: 1Piotr Ossowski, Michał Korsak, Halina Pągowska, Wit Ładysław Jarochowski, Ryszard Iwicki, Rene Karkocha, Helena Łopińska, Ewa Małachowska, Maria Górska i Marek Ronikier.

 CN3

Od lewej: Marek Minakowski,  Sara Lebet-Minakowska, Anna Lebet-Minakowska, Piotr Łoś, Piotr Biliński, Krzysztof Cichowski, Katarzyna Narowska, Jerzy Długoński, Izabeka Korsak, Anna Skrzyńska, Tadeusz Bystram.

Powołano Sąd Koleżeński w składzie:

Przed zakończeniem obrad Marszałek p. Andrzej Krzyżanowski rozdał dyplomy członkowskie SPSW.

 MM

Jako pierwszy odebrał p. Marek Jerzy Minakowski następnie otrzymali:

Wiesław Wiczkowiak (nieobecny)

 Michał Korsak,

 Helena Łopińska,

Teresa Epsztain (nieobecna),

Marek Ronikier,

Kazimierz Roźnowski (nieobecny),

Jerzy Gieysztor(nieobecny),

Krzysztof Cichowski,

Piotr Biliński–Tarasowicz,

Anna Jadwiga Skrzyńska,

Maria Teresa Górska,

Wit Ładysław Jarochowski,

Joanna Drzymuchowska – Karkocha (nieobecna).

Obrady zamknął najmłodszy i najstarszy uczestnik Walnego Zgromadzenia.

 Zamkniecie

 

Zaraz po obradach Walnego Zgromadzenia odbył się wykład prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, kierownika Zakładu Historii Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, poseł na Sejm.

 prof. Bernacki

 

 

 

 

Pliki do pobrania

(kliknij prawym przyciskiem myszy i "zapisz plik")