Pomóżmy

2013-11-02

Pomóżmy

Polonijne Liceum Ogólnokształcące „Klasyk” rozpoczęło działalność 3 IX 2012r.

Stworzone zostało dla młodzieży polskiego pochodzenia z b. ZSRS. Obecnie uczęszcza

50-sięciu uczniów z Białorusi, Rosji, Kazachstanu. Kirgistanu, Gruzji, Północnej Osetii,

Naddniestrza, a najwięcej z Ukrainy. Większość naszych uczniów pochodzi z rodzin, które

pozostały poza granicami II RP, czyli pozostały w polskości poza Polska od… rozbiorów.

Przeżyły, nie wszyscy – czterech prapradziadków rozstrzelało NKWD, koszmar rewolucji

bolszewickiej, wielkiego głodu i wielkiej czystki.

Zdecydowana większość uczniów jest rzymskim katolikami, jest też jeden

grekokatolik i kilkoro prawosławnych. Szkoła nie jest formalnie katolicka, ale statut

jednoznacznie wskazuje etykę katolicką, jako podstawę funkcjonowania szkoły. W południe

uczniowie i nauczyciele odmawiają Anioł Pański. Matura z Religii jest obowiązkowa dla

wszystkich.

Statut zabrania uczniom spożywania jakiegokolwiek alkoholu i palenia, choćby

zwykłego tytoniu. Zakazy te są przestrzegane. Nie było też innych poważnych wykroczeń.

Wszyscy tegoroczni maturzyści zdali maturę i dostali się na studia dzienne.

Język polski i Historia są realizowane w znacznie większym wymiarze niż

przewidziany w szkołach publicznych.

Przy Szkole, funkcjonuje Bursa „Inter”. Uczniowie mają całodzienne wyżywienie w

bardzo dobrej stołówce przylegającej do budynku, w którym znajduje się szkoła.

Przed rozpoczęciem działalności, MSZ przyznał PLON Klasyk” dotacje, z funduszu

na rzecz wspierania Polonii, w wysokości 350 000 rocznie. Pozwalało to na pokrycie

wyżywienia. Dotację cofnięto w lutym 2013r.; nie przyznano jej także w dodatkowym

konkursie w lipcu 2013r.. Akcja „Adoptuj Wschodniaka” pozwala Szkole działać, dzięki

ofiarności osób czujących więź z rodakami, którzy Polski nie opuścili, tylko przez nią zostali

opuszczeni w 1772, 1793, 1795, 1939.