2015-12-14

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej serdecznie zaprasza
na zebranie organizowane wspólnie z Chorągwią Mazowiecką Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2015 r. (sobota) w godzinach 11 -14  w Domu Pielgrzyma, przy ul. Hozjusza 2, w Warszawie.

  Spotkanie będzie miało charakter świąteczny z okazji Bożego Narodzenia
  i odbędzie się przy poczęstunku przygotowanym przez członków obu organizacji.
  W sprawie przygotowania poczęstunku można się kontaktować
  z p.Dariuszem Karskim tel 601 926 577 lub p Michałem Korsakiem tel 605 625 855                                                           lub p. Heleną Łopińską tel 607 478 475.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków ZSzP i SPSW wraz z Rodzinami.
Osoby które chcą pomóc w przygotowaniu uroczystego spotkania prosimy o przyjście o 10.30.