Władze Stowarzyszenia

 

 § 3.

  

  1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1)      Walne Zgromadzenie,

2)      Senat,

3)      Zarząd,

4)      Komisja Rewizyjna,

5)      Sąd Koleżeński,

6)      Komisja Heroldii

  1. Organami Stowarzyszenia są: 

1)      Deputacje,

2)      Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. 

  1. Kompetencje władz oraz pozostałych organów są zdefiniowane w dalszej części niniejszej Konstytucji (§ 13 i kolejne).